Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Procesy indukcji syntezy

Procesy indukcji syntezy informacyjnego RNA przez inne hormony występują bardzo szybko. Po podaniu hydrokortyzonu pojawienie się mRNA w komórce wątrobowej obserwuje się już po 5 minutach, po podaniu insuliny w 15 minut i w godzinę po tyroksynie.

Obecnie uważa się, że działanie hormonów w inicjowaniu lub przy-spieszaniu transkrypcji odbywa się poprzez: 1. Wywieranie efektu allosterycznego na histony osłaniające DNA.

-2. Wywieranie wpływu na gen sensoryczny, a co za tym idzie akty-wowanie genu integrującego syntezę aktywującego RNA i inicjowanie transkrypcji przez geny produkujące.

Leave a Reply