Poznanie genów sprzyjających oporności na białaczki

Jest prawdopodobne że system HL-A może być związany z czynnikiem wpływającym na ludzką białaczkę, tak jak system H-2 wpływa u myszy. Badania prowadzone w wielu laboratoriach wykazały istotną, choć daleką od pełnej, korelację między antygenem HL-A a chorobą Iiodgkina (pewien typ ziarnicy złośliwej) i niektórymi białaczkami.

Poznanie genów sprzyjających oporności na białaczki może pozwoli odkryć mechanizmy ich działania. A poznawszy te mechanizmy można próbować je odtworzyć w celach terapeutycznych.

Leave a Reply