Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

„Poziome” przenoszenie nowotworów

Aczkolwiek według Grossa droga „pionowa” ma być dominującą, twórcy tej teorii przyjmują, że część przypadków nowotorów może być przenoszona w obrębie tego samego pokolenia. Zwykle ma to miejsce u noworodków lub bardzo młodych osobników. Tak np. wirus polyoma może rozprzestrzeniać się poziomo wśród noworodków i osesków mysich, wirus limfomatozy kurcząt może być przenoszony drogą kontaktową wśród świeżo wyklutych kurcząt. Podkreślić jednak trzeba, że obie wymienione drogi przenoszenia czynnika onkogennego, tj „pionowa” i „pozioma”, nie są całkowicie pewne i pozostają jedynie hipotezą.

Genetyczne uwarunkowanie schorzeń nowotworowych na przykładzie białaczek. Przebieg oraz częstość występowania nowotorów, w tym białaczek, de-terminowane są konstytucją genetyczną osobnika, czyli jego genotypem. Dowody wpływu genetycznej konstytucji osobniczej na pewne raki lim- fatyczne są jednak niepełne. Lilly powiedział, że z badaniami genetycznymi nad białaczką ludzką jesteśmy obecnie w sytuacji, w jakiej byliśmy jedno pokolenie wstecz w badaniach nad białaczką mysią.

Badania nad białaczkami mysimi wyraźnie wskazywały, że genetyczne czynniki gospodarza mają istotne znaczenie w powstawaniu i przebiegu nowotworu, lecz liczba odpowiedzialnych genów oraz mechanizm ich działania były nie znane.

Leave a Reply