Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Powyższa zależność

Zmianę potencjału termodynamicznego dla transportu substancji z jednej okolicy do innej albo z jednej powierzchni błony na drugą opisuje równanie:

Równanie jest ważne dla przenikania, a dla transportu aktywnego ma ono znak (+). Ci oraz C2 są stężeniami transportowanej substancji po obu stronach błony, wyrażonymi w molach na litr. Równanie to jest identyczne ze znanym już równaniem (8) na str. 193. W równaniu (8) występują jednak stężenia substancji reagujących, podczas gdy w równaniu (26) – stężenia substancji przenoszonej po przeciwnych stronach błony. W obu przypadkach stężenia reprezentują masy „aktywne”, zachowujące się zgodnie z prawem działania mas.

Powyższa zależność obowiązuje ściśle w układzie odosobnionym, gdy tymczasem w komórce ustala się stan równowagi dynamicznej. Wiele substancji zostaje wewnątrz komórki włączonych do reakcji przemian. Wobec tego na przeniesienie substancji potrzeba większego wkładu energii, niż wynika to z równania (26). Pozwala ono określić tylko minimalną ilość potrzebnej do transportu energii.

Leave a Reply