Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Powstały w mitochondriach ATP

Powstały w mitochondriach ATP może przechodzić przez wewnętrzną błonę mitochondrialną do cytoplazmy, a z cytoplazmy ADP przechodzi do mitochondriów. W błonie wewnętrznej jest układ transportujący te nukleotydy adeninowe, przy czym wymiana ATP na ADP zachodzi w stosunku 1:1. Układ ten jest specyficznie hamowany przez atralcty- lan, substancję izolowaną z korzeni egzotycznej rośliny Atractylis gum- mifera. Mechanizm tego transportu nie jest jasny, jednak jego znaczenie dla fizjologii komórki nie ulega wątpliwości. ATP wytworzony w procesie oddychania wydostaje się z mitochondriów i może dochodzić do tych miejsc w komórce, w których przebiegają procesy wymagające dostarczenia energii.

Podsumowanie. Poznaliśmy drogi oraz miejsca w komórce, gdzie za-chodzi spalanie substancji odżywczych. Elektrony z utlenianych substra-tów są przekazywane najczęściej na tlen. Około 95% energii zmagazy-nowanej w ATP pochodzi z tego procesu. Oddychanie komórkowe odbywa się w mitochondriach. Enzymy biorące udział w tym procesie są przymocowane do błon grzebieni. Glikoliza jest przykładem metabolizmu beztlenowego. Tylko nieliczne komórki wyłącznie posługują się tą drogą, a większość wykorzystuje glikolizę jako wstępny etap do oddychania.

Leave a Reply