PŁYNY Z NAKŁUĆ I MATERIAŁ BIOPSYJNY

Wskazania do wykonania nakłucia lub biopsji diagnostycznej mogą zaistnieć podczas inwazji dowolnego narządu lub tkanki, zazwyczaj jednak występują przy zajęciu węzłów chłonnych, układu krwiotwórczego, płuc, wątroby, mięśni, a ostatnio – również ośrodkowego układu nerwowego (biopsja mózgu). Do inwazji najczęściej wymagających diagnozowania za pomocą biopsji lub nakłucia należą: try- panosomoza afrykańska, leiszmanioza, pełzakowica pozajelitowa, schistosomoza, włośnica, bąblowica i toksoplazmoza.

Płyny z nakłuć należy badać pod mikroskopem niezwłocznie po pobraniu, spo-rządzając preparaty bezpośrednie. Metoda ta umożliwia stwierdzenie amastigota w materiale z biopsji węzłów chłonnych, skoleksów bąblowca w płynie pobranym z cysty (za pomocą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej), pełzaków w treści ropnia wątroby lub płuc. Z pobranego materiału należy ponadto sporządzić rozmazy na szkiełkach podstawowych, wysuszyć i utrwalić je, przygotowując do zabarwienia barwnikami Romanowskiego lub trichromem.

W celu rozpoznania leiszmaniozy trzewnej wykonuje się zazwyczaj nakłucie mostka. Z tego materiału robi się rozmazy na szkiełkach wg techniki opisanej dla cienkiego rozmazu krwi, a następnie utrwala i zabarwia jednym z barwników Roma-nowskiego.

Po pobraniu wycinków utrwala się je, niezwłocznie po ich uzyskaniu, stosując 10% roztwór neutralnej formaliny, płyn Bouina, Zenkera albo Carnoya, a następnie barwi, najczęściej hematoksyliną i eozyną lub metodą peroksydaza-antyperoksydaza (PAP). Ostatnia z wymienionych metod jest szczególnie przydatna w rozpoznawaniu toksoplazmozy mózgu.

Bioptaty i wycinki pobrane z błony śluzowej odbytnicy do badania w kierunku schistosomozy i określenia „żywotności” jaj ocenia się najczęściej bez utrwalania, po uprzedniej kompresji tkanek na szkiełku podstawowym.

Do badania w kierunku włośnicy pobiera się wycinki mięśni, zazwyczaj z mięśnia brzuchatego łydki lub kapturowego grzbietu. W wycinkach można wykryć larwy T. spiralis, stosując technikę kompresorów lub wytrawiania za pomocą sztucznego soku żołądkowego. Wycinków do badania w kierunku włośnicy nie należy utrwalać.

Leave a Reply