Pęknięciu śledziony towarzyszyło uszkodzenie 4 innych narządów

Pęknięciu śledziony towarzyszyło uszkodzenie 4 innych narządów u 2 chorych (ryc. 1). U 3 naszych pacjentów, obok pęknięcia śledziony, stwierdzono obrażenia 2 narządów, a tylko w 1 przypadku uszkodzenie 1 narządu (ryc. 1). Uszkodzeniu śledziony najczęściej towarzyszyło obrażenie narządu ruchu (4 przyp.) i nerki (3 przyp.) (ryc. 3). Dwukrotnie stwierdzono uszkodzenie wątroby i płuc oraz po jednym przypadku wstrząśnienie pnia mózgu, stłuczenie trzustki, rozerwanie dwunastnicy i obrażenie zewnętrznych narządów płciowych. W wyniku urazu doszło do pojedynczego pęknięcia śledziony u 4 naszych pacjentów, zaś do licznych pęknięć u pozostałych 2 dzieci (ryc. 1, 2).

U pierwszego pacjenta (ryc. 1), który obok pęknięcia śledziony doznał obrażenia mózgu i nerki, stwierdzono w pierwszym okresie choroby wstrząśnienie pnia mózgu i objawy wstrząsu pourazowego (tab. 1). Po odzyskaniu przytomności dziecko skarżyło się na ból głowy oraz w obrębie lewego podżebrza, promieniujący do okolicy nadobojczykowej lewej (tab. 2). Po kilkunastogodzinnej poprawie stanu chorego wystąpiły objawy wstrząsu krwotocznego z podrażnieniem otrzewnej. Zmusiło to nas do otwarcia jamy brzusznej i usunięcia śledziony.

Leave a Reply