PĘKNIĘCIE ŚLEDZIONY U DZIECI

Pacjenci z obrażeniami centralnego układu nerwowego wymagali szczególnie intensywnej obserwacji oraz postępowania przeciwobrzęko- wego mózgu. W naszym materiale nie zaistniała sytuacja wymagająca trepanacji czaszki. Po wyprowadzeniu chorych ze wstrząsu prowadzono diagnostykę radiologiczną w zależności od wskazań. Wykonywano zdjęcia rtg obrażonych kończyn, klatki piersiowej i czaszki oraz zdjęcia celo- wane oczodołu i gałki ocznej celem wykrycia i zlokalizowania ciał obcych. U pacjenta z krwiomoczem wykonano urografię, by ocenić rodzaj i stopień uszkodzenia układu moczowego. Po przygotowaniu pacjenta do operacji zespół składający się z chirurga dziecięcego, okulisty i anestezjologa ustalał kolejność zabiegów. W pierwszej kolejności wykonywano zabiegi zapobiegające pogłębianiu się wstrząsu. W naszym materiale należy do nich chirurgiczne zaopatrzenie krwawiących naczyń i dużych ran. W dalszej kolejności operowano uszkodzony narząd wzroku, a następnie nastawiano przemieszczone odłamy złamanych kości. W ‘trakcie i po operacji wyrównywano straty ‘krwi i płynów ustrojowych oraz podawano antybiotyki w celu zapobiegania infekcji. Rozwinięcie się zakażenia u dzieci z obrażeniami wielonarządowymi i uszkodzeniem narządu wzroku może mieć szczególnie niebezpieczny przebieg. Wynika to ze stanu wstrząsu, który dotyczył niemal wszystkich naszych pacjentów, jak również ze ścisłych połączeń układu żylnego narządu wzroku z zatokami

PĘKNIĘCIE ŚLEDZIONY U DZIECI Z OBRAŻENIAMI WIELOMIEJS C OWYMI I WIELONARZĄDOWYMI

Z Kliniki Chirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Lublinie Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. Jerzy Osemlak Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. A. Gębala

W Polsce w 1980 r. usunięto śledzionę z powodu zmian pourazowych u 803 pacjentów, z których zmarło 3,1 proc. [1], Wskazuje to na śmiertelne niebezpieczeństwo grożące chorym z obrażeniami tego narządu. Wysoką śmiertelność można zmniejszyć poprzez udoskonalenie diagnostyki i leczenia oraz zwrócenie szczególnej uwagi na obrażenia współistniejące.

Leave a Reply