Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Pato mechanizm dysplazji

Pato mechanizm dysplazji. W ciągu pierwszego roku życia noworodka staw biodrowy stopniowo ulega przebudowie, przygotowującej go do pracy w pozycji wyprostowanej. Jeżeli nagle zostaje wyprostowany, traci cechy zborności. Wzmożone przodoskręcenie i zwiększony kąt trzonowo-szyjkowy (koślawość) powodują w czasie wyprostowania uda przemieszczenie głowy kości udowej na gór- no-przednią powierzchnię panewki. Osie obrotu głowy, szyjki i panewki zostają skrzyżowane (powinny się nakładać). Panewka staje się płytka, głowa kości udowej, zanurzona tylko w tylnej części, wysuwa się stopniowo w kierunku górno-przednim. W następstwie tego tylno-dolna część panewki grubieje i spłyca się. Czynnikiem zabezpieczającym przed wyprostowaniem stawu biodrowego jest silne więzadło bio- drowo-udowe i napinająca się przy wyproście torebka stawowa. Wiotkie więzadło i wiotka lub rozciągnięta torebka stawowa umożliwiają wysuwanie się głowy z panewki. Powstanie dysplazji niektórzy wiążą z ultrafizjologicznymi pozycjami kończyn 7/7 utero. Nadmiernie zgięte w stawie biodrowym udo może rozciągać torebkę, wyważać głowę kości udowej ze stawu, a jednocześnie powodować niedorozwój

Do gwałtownego wyprostowania stawu może dojść w czasie: 1) pomocy ręcznej, 2) „cucenia” urodzonego w zamartwicy dziecka przez chwytanie je za nóżki i unoszenie do góry, 3) stosowania sztucznego oddychania za pomocą prostowania i zginania nóżek z uciskiem brzucha, 4) mierzenia długości ciemieniowo-piętowej, jeżeli dla uzyskania dokładnego pomiaru stawy biodrowe dziecka były gwałtownie prostowane.

Najczęstszymij najdłużej działającymi czynnikami powodującymi dysplazję jest niewłaściwe pielęgnowanie niemowlęcia. Krępowanie i zawijanie nóżek, zwłaszcza wyprostowanych, wywołuje niezborność stawów biodrowych, podobnie jak przy-krywanie dziecka ciężkimi kołdrami. Również noszenie niemowlęcia na jednym ręku prowadzi do prostowania i przywodzenia znajdującego się bliżej matki stawu dziecka.

– a) objaw przeskakiwania (Ortolaniego) dodatni w pierwszych tygodniach – w czasie odwodzenia ud w zgiętych stawach biodrowych wyczuwa się przeskakiwanie głowy kości udowej przez krawędź panewki stawowej występuje to przy wiotkiej torebce i niedużym napięciu mięśni

– b) ograniczenie odwodzenia i rotacji wewnętrznej

– c) asymetria fałdów udowo-pośladkowych – może. występować przy^ prawidłowo zbudowanych stawach i nie ma znaczenia diagnostycznego

– d) zwiększenie kąta antetorsji (przodoskręcenia) ponad 30°.

Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego

Nie leczona dysplazja może w rzadkich przypadkach cofnąć się samoistnie, naj-częściej jednak w miarę rozwoju dziecka, a zwłaszcza w okresie rozpoczęcia obciążania stawu biodrowego, przekształca się w nadwichnięcie i zwichnięcie.

Leave a Reply