Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Uszkodzenia jelit

Dość liczną grupę stanowiły dzieci z obrażeniami wielonarządowymi i wielomiejscowymi z uszkodzeniem płuc (17 przyp.) (ryc. 9). U tych pacjentów w większości przypadków obserwowano jednoczesne uszkodzenie narządu ruchu (10 przyp.) oraz dość często obrażenia centralnego układu nerwowego (7 przyp.). W pojedynczych przypadkach uszkodzeniu płuc towarzyszyło uszkodzenie nerek (3 przyp.), wątroby i śledziony (po 2 przyp.).

Read the rest of this entry »

Przypadki inwazji

Przypadki inwazji przebiegających bez wytwarzania przeciwciał należą do rzad-kości, dotyczą bowiem osób z daleko posuniętym upośledzeniem czynności układu odpornościowego, np. pacjentów z zaawansowanym zespołem AIDS. Wobec daleko idącej korelacji zarażenia z wytwarzaniem swoistych przeciwciał przyjęto uważać ich obecność za pewny wykładnik toczącej się inwazji. Po kilkudziesięciu latach owej uproszczonej interpretacji zwiększono wymagania dotyczące odczynów i jakości wyników diagnostycznych, okazało się bowiem, że niektóre z testów dotychczas używanych są mało czułe, wykrywają przeciwciała reagujące z antygenami pasożytów należących do różnych gatunków lub z determinantami antygenowymi substancji nie występujących u pasożytów, np. substancjami grupowymi krwi, poza tym nie dostarczają informacji umożliwiających różnicowanie okresu zarażenia. Zwiększonym wymaganiom nie sprostały powszechnie niegdyś stosowane odczyny precy- pitacji, dyfuzji w żelu agarowym, wiązania dopełniacza czy hemaglutynacji biernej, które są obecnie używane wyjątkowo rzadko. Przykładem testu o utraconej popularności, aczkolwiek wciąż jeszcze wykorzystywanym w laboratoriach Ameryki Łacińskiej, jest odczyn wiązania dopełniacza w diagnostyce choroby Chagasa, tzw. reakcja Machado.

Read the rest of this entry »

Zapobieganie owsicy

Zwalczanie. W zapobieganiu owsicy duże znaczenie ma przestrzeganie higieny osobistej i czystości w mieszkaniu. W przypadku zarażenia E. vermicularis należy przez olaes 1-3 mies. dokładnie podmywać się po każdym wypróżnieniu, spać w obcisłych majteczkach, które po nocy należy prać, a następnie prasować gorącym żelazkiem, nie strzepywać bielizny pościelowej, lecz codziennie ją prasować, opanować odruch drapania i wkładania palców do ust, często myć ręce.

Read the rest of this entry »

Cechy kliniczne uszkodzenia lędźwiowego krążka międzykręgowego

Charakterystyczny zespół kliniczny rozwijający się w następstwie uszkodzenia krążka międzykręgowego przebiega bardzo zmiennie i różnie w czasie. Pozostaje to w związku z cyklicznym przebiegiem choroby oraz ewolucją zmian wtórnych na skutek okresowego tyłoprzemieszczania jądra miażdżystego.

Read the rest of this entry »

Badanie ścinków skóry

W metodzie przylepca celofanowego Grahama używa się przezroczystej taśmy samoprzylepnej o szerokości 2-2,5 cm. Pasek taśmy o długości 5-7 cm nakłada się na palec lub koniec szpatułki, stroną klejącą na zewnątrz, po czym ociera okolicę odbytu i nakleja na szkiełko podstawowe. Oprócz jaj owsika w zeskrobinach okolicy odbytu można niekiedy znaleźć jaja Taenia.

Read the rest of this entry »

Obrażenia wielomiejscowe

Z Kliniki Chirurgii Dziecięcej 1P AM w Lublinie Dyrektor Instytutu: prof. dr ha,b. A. Gęfoala Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. Jerzy Osemlak

Read the rest of this entry »