Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Cykl rozwojowy – zarodźcem ruchliwym

Isospora belli Wenyon, 1923. Występowanie. Kosmopolityczny pierwotniak występujący w jelicie cienkim człowieka, częściej w krajach o klimacie gorącym opisany w Ameryce Południowej, Azji, Afryce i Europie, a także w Polsce (Płotkowiak).

Read the rest of this entry »

Leczenie wad wrodzonych

Zasadą leczenia wad wrodzonych powinno być zapobieganie zniekształceniom i dysfunkcji. W razie zniekształceń celem leczenia jest przywrócenie funkcji po uprzednim przywróceniu prawidłowych stosunków anatomicznych. Dla osiągnięcia tych celów postępowanie lecznicze powinno uwzględniać następujące momenty:

Read the rest of this entry »

Ucisk nerwu

Ucisk nerwu najpierw przyspiesza jego drażliwość elektryczną pobudzając samoistne wyładowania, by po upływie 10 min spowodować całkowity blok przewodnictwa. Najbardziej wrażliwe na działanie ucisku są włókna ruchowe, włókna czuciowe zaś tracą najpierw czucie proprioceptywne, a następnie czucie dotyku, temperatury i bólu. Należy wyraźnie zaznaczyć, że nerwy uszkodzone są bardziej podatne na niedotlenienie. Chociaż zdolność częściowego przewodzenia nerwu powraca z momentem zwolnienia ucisku, to na jego pełne przewodnictwo trzeba czekać tygodniami, a nawet miesiącami.

Read the rest of this entry »

Korzeń – pod wpływem rozciągania

Korzeń może zmieniać swe ułożenie na przepuklinie jądra i uzyskiwać w ten sposób zwolnienie ucisku i napięcia. O zmianach ułożenia korzenia sygnalizują objawy neurologiczne i ortopedyczne.

Read the rest of this entry »

Postawa ciała kręgosłup

W tym miejscu należy podkreślić bardzo ważny wpływ postawy ciała. W czasie wyprostu lędźwiowy kanał kręgowy oraz otwory międzykręgowe ulegają zwężeniu, podczas zginania zaś poszerzeniu. U osób zdrowych zmniejszenie otworów sięga 50% (w wymiarze przednio-tylnym), ale u osób dotkniętych spondylozą – aż 75% (Weinstein i wsp.).

Read the rest of this entry »

Złamania trzonów

Niestabilne są: 1) wszystkie złamania na skutek urazu bezpośredniego, z uszko-dzeniem łuków i wyrostków stawowych i zwykle więzadła podłużnego, czasem międzykolcowego, a nawet żółtego cechuje je duża skłonność do przemieszczeń wtórnych 2) złamania kompresyjne trzonów pod wpływem mechanizmu zgięcio- wego z uszkodzeniem wyrostków stawowych albo łuków, albo z przerwaniem więzadła żółtego i więzadła międzykolcowego 3) złamanie wyprostne z uszkodzeniem wyrostków stawowych albo łuków 4) złamania ze zwichnięciem wyrostków stawowych. Złamania tej grupy są albo powikłane uciskiem bądź uszkodzeniem rdzenia, albo grożą przemieszczeniem kręgów i wtórnym uszkodzeniem rdzenia.

Read the rest of this entry »