Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Operony

Operony produkowałyby jednakowe ilości wszystkich mRNA dla po-szczególnych enzymów i ich podjednostek. Informacja genetyczna o strukturze pierwszorzędowej białka podjednostek enzymów bywa zlo-kalizowana w odległych odcinkach, a nawet zupełnie różnych chromo- somach, co wydaje się przeczyć istnieniu olbrzymich operonów w ko-mórkach ssaków. Przykładowo informacja genetyczna – geny struktu-ralne, struktury pierwszorzędowej hemoglobiny, zlokalizowana jest. w zupełnie różnych miejscach chromosomów. Jeden z genów prowadzi transkrypcję mRNA dla łańcuchów alfa, drugi gen dla łańcuchów beta hemoglobiny.

Leave a Reply