Omawianie mechanizmów regulacyjnych metabolizm

Omawianie mechanizmów regulacyjnych metabolizmu komórki zostanie w niniejszym rozdziale ograniczone do zagadnień regulacji aktywności i ilości białek, przede wszystkim białek enzymatycznych. Mechanizmy te można podzielić na dwie podstawowe grupy i w tej kolejności zostaną omówione, są to:

-1. mechanizmy zmieniające aktywność enzymów, bez zmiany ich ilości w komórce, 2. mechanizmy zmieniające ilość enzymu(ów) w komórce.

Termin „enzym” będzie stosowany w szerokim znaczeniu łącznie z innymi białkami czynnymi biologicznie, jak np.: hemoglobiny, mioglo- bina.

Leave a Reply