Ogon zagięty

Samiec ma 145-320 mm długości i 2-4 mm średnicy. Ogon zagięty jest na stronę brzuszną, na której znajdują się liczne (do 70 par) brodawki przedstekowe i nieliczne (5-7 par) brodawki zastekowe. Ze steku wystają często 2 szczecinki kopulacyjne osiągające 2 mm długości. Układ rozrodczy pojedynczy, składa się z cewkowatego, długiego jądra, krótkiego przewodu wyprowadzającego z pęcherzykiem nasiennym i długim nasieniowodem, wpadającym do przewodu wytryskowego, otwierającego się w części grzbietowej steku.

Samica ma 200-520 mm długości i 3-6 mm średnicy. W płytkim pierścieniowa- tym przewężeniu, w odległości ‘/3 długości ciała, mieści się szpara sromowa. Wpada do niej krótka pochwa przechodząca w krótszy nieparzysty odcinek macicy, rozwidlający się na dwie cewki, biegnące obok siebie do tyłu ciała, przechodzące w jajowody i splątane jajniki (ryc. 4.61).

Należy podkreślić, że glista ludzka wytwarza inhibitory trypsyny i a-chymotryp- syny, wykazujące embriotoksyczne i teratogenne działanie na zarodek kury i myszy, natomiast wytwarzane inhibitory proteaz hamują krzepnięcie krwi i fibrynolizę (Kadłubowski).

Samica składa w ciągu doby 200 000-250 000 owalnych, żółtobrązowych jaj, o wymiarach 48-87 x 35-47 |j.m, które mogą w glebie przetrwać zimę, natomiast temp. 100°C zabija je w ciągu kilku sekund. Po zapłodnieniu rozwijający się zarodek otoczony jest grubą skorupką, składającą się z trzech warstw: wewnętrznej lipidowej – bezbarwnej i gładkiej, środkowej – chitynowej oraz zewnętrznej – białkowej, pofałdowanej. Warstwy wewnętrzna i środkowa są wytworem zarodka, zewnętrzna – ścian macicy (ryc. 4.63).

Leave a Reply