Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Odpowiednikiem genu strukturalnego u bakterii ma być

Odpowiednikiem genu strukturalnego u bakterii ma być w komórkach wyżej zorganizowanych gen produkujący (producer gen). W genie produkującym zawarta jest informacja genetyczna i odbywa się tran-skrypcja wszystkich rodzajów RNA.

Obok genu produkującego znajdzie się odcinek DNA nazywany genem receptorowym (receptor gen), którego zadanie polega na powodowaniu rozpoczęcia transkrypcji przez gen produkujący. Gen receptorowy jest więc analogiem genu operatora według Jacoba i Monoda.

Część regulatorowa genomu składać się ma z dwóch elementów: genu- sensorycznego (sensor gen) oraz genu integrującego (integrator gen).

Leave a Reply