Obecność wirusa

Również wirusy nieonkogenne, jak np. wścieklizny, poliomyelitis, opryszczki, indukują w zakażonych komórkach nowe antygeny, dające podobnie jak antygen T odczyn wiązania dopełniacza.

Obecność wirusa nie zawsze jest wykrywalna w komórkach transfor-mowanych, lecz nie wyklucza to egzystencji postaci latentnych. Wpro-wadzenie przez Barskiego i Harrisa metody fuzji komórkowych stwarza możliwość badania wirusów latentnych, które po fuzji komórek ujawniają swą aktywność. Mechanizm ujawniania wirusów latentnych w tych warunkach jest nie znany.

Leave a Reply