O harmonii i ekonomice pracy komórki

O harmonii i ekonomice pracy komórki mają decydować powiązania pomiędzy poszczególnymi operonami. Na kolejnych rycinach 11 i 12 przedstawiono naprzemienną indukcję oraz represję przez produkty dwóch reakcji enzymatycznych.

Oba przykłady wzajemnych powiązań pomiędzy dwoma różnymi ope-ratorami nie wyczerpują wszystkich możliwości tego typu interakcji.

Leave a Reply