Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Nerwoból kulszowy, zaburzenia czucia i ruchów

Większości uszkodzeń lędźwiowych krążka międzykręgowego towarzyszą objawy ze strony kończyn dolnych, którymi są: ból, zaburzenia czucia, osłabienie mięśni, zaniki mięśniowe oraz odchylenia w zakresie ruchomości.

Z wyjątkiem bólu głębokiego wszystkie wymienione objawy związane są z podrażnieniem korzeni lub ogona końskiego przez uszkodzone jądro miażdżyste i pierścień włóknisty.

Korzenie lędźwiowe składają się z włókien o grubości 0,5-10 |.im, których prędkość przewodzenia wynosi 0,6-90 m/s. Grube ich włókna są przeważnie nerwami ruchowymi lub proprioceptywnymi, włókna małe zaś – nerwami czuciowymi skóry. Z tych ostatnich duża grupa przewodzi głęboki ucisk i „szybki” ból, mniejsza zaś – czucie temperatury i „wolny” ból. Reakcja tych włókien na bodziec mechaniczny i chemiczny jest różna (różny próg bólowy oraz wrażliwość na ucisk i niedotlenienie), toteż różne są objawy – np. ucisk na nerw kulszowy na pośladku daje zdrętwienie i niedowład, ale nie daje bólu.

W warunkach zdrowia nerwy ogona końskiego zajmują około 21% worka oponowego. Pozostałą przestrzeń podpajęczynówkową wypełnia płyn mózgowo-rdzeniowy osłaniający korzenie aż do momentu wyjścia z kanału kręgowego przez otwory międzykręgowe.

Korzenie nerwowe z kolei zajmują około od Vg do Z3 światła otworów międzykręgowych. Tak więc największa szerokość zwoju wynosi 7 mm, a wymiary grzbietowo-środkowe otworów – 7 mm, przy czym odległości między nasadami łuków wynoszą 19 mm na poziomie L4 i 12 mm na poziomie Ls.

W przypadku zajęcia tych przestrzeni przez struktury ponadtwardówkowe, dochodzi przede wszystkim do zwłóknienia i zaniku tłuszczu nadoponowego, którego warstwa w warunkach zdrowia działa jak poduszka ochronna, zarówno w kanale kręgowym, jak i w kanale korzeniowym. U achondroplastyków, jak też w zaawansowanych spondylozach tłuszcz nadoponowy występuje jedynie śladowo. W przypadku dalszego narastania ucisku dochodzi do zaburzenia krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego, a co za tym idzie do zapadnięcia się lub nawet zarośnięcia naczyń krwionośnych. Jeśli ucisk trwa dalej, to dochodzi do bezpośredniego ucisku nerwów i zwyrodnienia włókien nerwowych.

Leave a Reply