Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Natura chemiczna i mechanizm działania represora

Podstawową czynnością represora jest zablokowanie czynności operatora tak, aby proces transkrypcji z genów strukturalnych operonu uległ zahamowaniu.

Jacob i Monod uważali za represor swoisty informacyjny RNA, będący produktem transkrypcji genów strukturalnych. Tak rozumiany represor spełniał warunek swoistości w stosunku do odpowiedniego operatora. Działanie represora miało polegać na komplementarnym rozpoznawaniu i wiązaniu z odcinkiem DNA w miejscu genu operatora.

Jeżeli tak jest naprawdę, to nie można było wytłumaczyć obserwo-wanych efektów metabolicznych. Dlaczego dodatek induktora miał zmie-niać właściwości represora, unieczynniając go?

Leave a Reply