Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Najprostszy model operonu

Przez izoleucynę produkt końcowy spełnia funkcję efektora. W tym układzie enzymatycznym represor przechodzi w postać aktywną dopiero po związaniu się z efektorem (czyli produktem końcowym), co można opisać w następujący sposób:

RF (postać aktywna represora) -> R (represor nieaktywny) + F. Najprostszy model operonu i jego genu regulatorowego zaproponowany przez Jacoba i Monoda przedstawiono na ryc. 10.

Leave a Reply