Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Nagłe przemieszczenie jądra miażdżystego

Lekkiego stopnia osłabienie siły mięśniowej oraz zaniki mięśniowe występują zazwyczaj w przebiegu długotrwałego drażnienia korzenia (rozciągnięcie lub zwyrodnienie włókniste). W przypadkach poważniejszych dochodzi do dużego stopnia zaników mięśniowych oraz niedowładów.

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech uszkodzenia krążka między kręgowego jest epizodyczność występowania ostrych objawów choroby. Nawroty dolegliwości powodują u pacjentów niewiarę w możliwości współczesnej medycyny, u lekarzy zaś zniechęcenie do stosowanych leków i zabiegów. Co więcej te zaostrzenia, nieraz o dramatycznym przebiegu, najczęściej są trudne do wytłumaczenia z racji przestrzegania przez zdecydowaną większość pacjentów odpowiedniego trybu życia, stosowania się do zaleceń lekarzy itp. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że pojawieniu się ostrych ataków bólowych u chorego, który po kilku lub kilkunastu miesiącach od ostatniego ataku zapomniał o swej chorobie, wcale nie musi towarzyszyć istotna zmiana procesów chorobowych. W grę mogą wchodzić:

– 1. Nagłe przemieszczenie jądra miażdżystego. Przerwaniu pierścienia włóknistego i przemieszczeniu jądra miażdżystego zawsze towarzyszy zespół bólowy. Chory z reguły dokładnie pamięta datę i charakter ostrych dolegliwości.

– 2. Zaklinowanie lub odklinowanie fragmentu jądra. Obrzmiałe jądro (częściej jego część) ulega zaklinowaniu między tylnymi krawędziami trzonów, uniemożliwiając ruchy w stawie międzytrzonowym.

Leave a Reply