Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Muszycę leczy się chirurgicznie

Zwalczanie. Utrzymywać dobre warunki higieniczne unikać miejsc, które mogą być zainfestowane larwami nie kłaść się i nie spać bezpośrednio na ziemi lub piasku.

Muszycę leczy się chirurgicznie lub po zalaniu otworu guza parafiną – larwę, gdy zginie z braku powietrza, wyciska się ze skóry mechanicznie. W przypadku wystąpienia wtórnych zakażeń bakteryjnych stosuje się antybiotyki.

Gat. typ.: Oestrus intestinalis De Geer, 1776. Występowanie. Gatunek kosmopolityczny pasożyt koniowatych.

Budowa i rozwój. Owad dorosły (ryc. 5.32) długości 12-15 mm. Ciało ma silnie owłosione, żółtobrązowe z prawie czarnymi poprzecznymi plamami, widocznymi zwłaszcza w tylnej części tułowia. Odwłok żółtobrązowy, z ciemnymi plamami, u samicy zakończony długim pokładełkiem. Narządy gębowe zredukowane owad żyjąc tylko kilka dni nie pobiera pożywienia i nie kłuje kręgowców.

Samica składa jaja (ok. 1000 sztuk) na sierści konia. Rozwój zarodkowy trwa ok. 21 dni. Larwy wykluwają się z jaj pod wpływem mechanicznego ucisku spowodo-wanego zębami konia. Z sierści – larwy, przez zlizywanie, dostają się do jamy gębowej konia i wdrążają się w błonę śluzową języka. Larwy II stadium wędrują do żołądka i przyczepiają się do jego powierzchni za pomocą haków. Larwy III stadium z kałem konia są wydalane na zewnątrz i przepoczwarczająsię. Po 3-12 tyg. wykluwają się owady dorosłe. Są one aktywne w ciepłej porze roku. Cechy systematyczne larw stanowią: kształt larwy, budowa haków gębowych i płytki przetchlinkowej (ryc. 5.33).

Do kosmopolitycznych należą również G. haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758), i G. nasalis (Linnaeus, 1758).

Znaczenie w medycynie. Larwy rodzaju Gasterophilus mogą być przypadkowymi pasożytami człowieka. Larwy I stadium mogą wbijać się w uszkodzoną skórę, drążąc ją na poziomie stratum genninativum.

Leave a Reply