Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Mnogość czynności komórki

Mnogość czynności komórki zróżnicowanej pociąga za sobą potrzebę- zwiększenia zawartości DNA w jądrze komórkowym, w porównaniu z bakterią. Co więcej w miarę „wspinania się” po drabinie ewolucyjnej wzrasta zawartość DNA w komórkach u poszczególnych gatunków. Przy-kładowo, jądro komórki pierwotniaka zawiera około 1% DNA w porównaniu z komórką ssaków (haploidalną). Zawartość DNA w jądrach komórek haploidalnych różnych ssaków oraz niżej zorganizowanych zwierząt i roślin przedstawiono na ryc. 14.

Większość materiału genetycznego zróżnicowanych komórek ssaków jest nieaktywna. Z drugiej strony w komórce zróżnicowanej udaje się stosunkowo łatwo wywołać zmianę stanu aktywności komórki poprzez prosty sygnał środowiska wewnętrznego ustroju, np. pojawienie się hormonu lub zmianę stanu zróżnicowania komórki (przy nie zakończonym różnicowaniu) w obecności induktora embrionalnego.

Jako istotną różnicę w genetycznej kontroli metabolizmu pomiędzy bakteriami a wyżej zorganizowanymi komórkami uważa się brak obecności represora u tych ostatnich.

Leave a Reply