Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Łatwość przechodzenia zmian chorobowych

Łatwość przechodzenia zmian chorobowych jądra na pierścień włóknisty wyjaśnia fakt, że nie stanowią one całkowicie oddzielnych tworów, lecz w pewien sposób łączą się ze sobą.

Rozpad jądra ma poważny wpływ na mechanikę krążka między kręgowego. W związku ze zmniejszeniem się wchłaniania wody przestaje ono stanowić podpórkę dla ruchów kręgów, nie może ono też dłużej symetrycznie rozkładać nacisków na pierścień włóknisty i płytki graniczne trzonów kręgu. Od tej pory pierścień włóknisty przestaje być poddawany zmiennym naciskom w różnych płaszczyznach, lecz zostaje trwale uciśnięty, przy czym nacisk pada głównie na jego tylną część. Ucisk pierścienia jest głównym czynnikiem wywołującym zmiany zwyrodnieniowe, prowadzące w końcu do jego przerwania.

Okres II – przemieszczanie się jądra miażdżystego. Czas trwania tego okresu może być różny i błędem jest sądzić, że protruzja jądra miażdżystego następuje nagle w wyniku urazu przerywającego pierścień włóknisty. Tyłoprzemieszczanie jądra przebiega najczęściej powoli i stopniowo.

Jądro miażdżyste znajduje się pod dodatnim ciśnieniem przez cały czas i lekko rozciąga pierścień włóknisty, który utrzymuje je na należnym miejscu. Kiedy pierścień ulega przerwaniu, jądro wpukla się w powstałą przerwę i jedyną tamą na jego drodze pozostaje więzadło podłużne tylne.

Zdrowe jądro miażdżyste jest do pewnego stopnia zakotwiczone na swym miejscu przez siateczkę tkanki włóknistej, która łączy się z pierścieniem i płytkami granicznymi. Dlatego w przypadku przecięcia pierścienia jedynie część jądra uwypukla się na zewnątrz. Skłonność do przemieszczania jądra wzrasta wraz z postępującym jego wyrodnieniem i rozkawałkowywaniem. Rozkawałkowane jądro i półpłynna tkanka otaczająca je bardzo łatwo mogą zostać wyciśnięte (częściami) przez powstały otwór.

Leave a Reply