Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Łączenie się filamentów miozynowych

Jednak łączenie się filamentów miozynowych za pośrednictwem „mostków” z filamentami aktynowymi powoduje skurcz, który jest sprzężony ze znaczną hydrolizą ATP, gdyż kompleks aktomiozyny przy tych samych stężeniach wspomnianych jonów ma dużą aktywność enzy-matyczną. Tak więc wykonanie pracy mechanicznej i hydroliza ATP są ze sobą sprzężone tak, że jeżeli nie zostanie wykonana praca, to i reakcja chemiczna zostaje zahamowana. Wspomnieliśmy już, że w filamentach cienkich występuje tropomio- zyna połączona z troponiną. Kompleks ten pełni istotną rolę, blokując aktywność ATP-azową aktomiozyny in vitro wtedy, gdy 1 mol Ca2+ w środowisku przypada na 1 mol miozyny w aktomiozynie. Dostarcze- 

Leave a Reply