Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Kryptosporydioza

Chorobotwórczość. Kryptosporydioza (cryptosporidiosis) ma cechy ostrego lub przewlekłego gastroenteritis\ występują bóle brzucha, nudności, wymioty, wodnista biegunka (liczba wypróżnień do 12 na dobę) i podwyższona (często tylko do 37,5°C) temperatura ciała, ogólne osłabienie oraz objawy zachwiania równowagi kwasowo- -zasadowej. Dłużej trwające zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego prowadzą do istotnej utraty masy ciała. C. panmm opisano też jako czynnik etiologiczny, tzw. biegunek podróżnych. W inwazji narządów oddechowych dominuje podwyższona (do ok. 39°C) temperatura ciała, kaszel, duszność. Po okresie ostrym za- rażenie ma cechy choroby przewlekłej, z nawracającymi biegunkami dotyczy dzieci od niemowlęctwa przez wszystkie okresy rozwojowe. U niektórych z nich wykrywa się obniżenie we krwi immunoglobulin klasy A (Ig A). Najcięższy przebieg choroby opisano u dzieci z wrodzonymi i nabytymi niedoborami odporności lub leczonych środkami immunosupresyjnymi, a także u osób dorosłych z AIDS. Śmiertelność wśród tych chorych spowodowana C. parvum dochodzi do 80%. Przypuszcza się, że może w toku tej inwazji dojść do jej uogólnienia. Warto dodać, że opisano też zarażenia szpitalne.

Wykrywanie. Rozpoznanie opiera się na wykryciu w preparatach barwionych metodą Ziehl-Neelsena oocyst Cryptosporidium w kale, treści dwunastnicy, plwocinie lub treści pobranej w czasie bronchoskopii poza materiałami świeżymi można badać utrwalony w 5-10% formalinie lub SAF. Zwiększa wykrywalność oocyst w kale zastosowanie metod zagęszczających, np. flotacji Sheathera lub sedymentacji formalinowo-eterowej.

Leave a Reply