Kryptosporydioza

Chorobotwórczość. Kryptosporydioza (cryptosporidiosis) ma cechy ostrego lub przewlekłego gastroenteritis\ występują bóle brzucha, nudności, wymioty, wodnista biegunka (liczba wypróżnień do 12 na dobę) i podwyższona (często tylko do 37,5°C) temperatura ciała, ogólne osłabienie oraz objawy zachwiania równowagi kwasowo- -zasadowej. Dłużej trwające zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego prowadzą do istotnej utraty masy ciała. C. panmm opisano też jako czynnik etiologiczny, tzw. biegunek podróżnych. W inwazji narządów oddechowych dominuje podwyższona (do ok. 39°C) temperatura ciała, kaszel, duszność. Po okresie ostrym za- rażenie ma cechy choroby przewlekłej, z nawracającymi biegunkami dotyczy dzieci od niemowlęctwa przez wszystkie okresy rozwojowe. U niektórych z nich wykrywa się obniżenie we krwi immunoglobulin klasy A (Ig A). Najcięższy przebieg choroby opisano u dzieci z wrodzonymi i nabytymi niedoborami odporności lub leczonych środkami immunosupresyjnymi, a także u osób dorosłych z AIDS. Śmiertelność wśród tych chorych spowodowana C. parvum dochodzi do 80%. Przypuszcza się, że może w toku tej inwazji dojść do jej uogólnienia. Warto dodać, że opisano też zarażenia szpitalne.

Wykrywanie. Rozpoznanie opiera się na wykryciu w preparatach barwionych metodą Ziehl-Neelsena oocyst Cryptosporidium w kale, treści dwunastnicy, plwocinie lub treści pobranej w czasie bronchoskopii poza materiałami świeżymi można badać utrwalony w 5-10% formalinie lub SAF. Zwiększa wykrywalność oocyst w kale zastosowanie metod zagęszczających, np. flotacji Sheathera lub sedymentacji formalinowo-eterowej.

Leave a Reply