Komplementarność zasad

Komplementarność zasad leży u podstaw mechanizmu replikacji DNA, mechanizmu pozwalającego na przekazywanie zaszyfrowanych, informacji genetycznych następnym pokoleniom.

Synteza DNA zachodzi po uprzednim rozdzieleniu się dwupasmowego DNA na pojedyncze nici. W miarę ich rozdzielania się do pojedynczej nici zostają przyłączone komplementarne zasady, tworząc drugie pasmo DNA. Odbywa się to za pomocą swoistych enzymów – syntetazy i poli- merazy DNA. W efekcie z jednego dwupasmowego odcinka DNA powstają dwie podwójne nici DNA.

DNA zawiera informację o tym, jak ma być zbudowana cząsteczka białka, a odcinek DNA, kodujący syntezę jednego łańcucha polipepty- dowego, nazwany jest genem. Informację stanowi trójkowy układ nu- kleotydów (tzw. tiyplet lub kodon), a kolejność ich ułożenia warunkuje- kolejność aminokwasów w syntetyzowanym łańcuchu polinukleotydo- wym.

Leave a Reply