Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Komórki transformowane są polimorficzne

Komórki transformowane są polimorficzne, często wielojądrzaste. W kariotypie komórek transformowanych opisano wszelkie możliwe rodzaje uszkodzeń chromosomalnych oraz zmiany w ilości chromosomów (ploidalności).

Transformowane komórki przeszczepione noworodkom zwierząt la-boratoryjnych często, choć nie zawsze, prowadzą do powstania guzów, z których po odpowiedniej procedurze można ponownie otrzymać linię komórek transformowanych (ryc. 3).

Komórki transformowane nie tracą swych charakterystycznych cech biochemicznych, jakimi odznaczały się przed wprowadzeniem wirusa. Na przykład transformowane in vitro wirusem SV40 i adenowirusem typ

Leave a Reply