Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Komórka pobiera energię chemiczną

-1,3- dwufosfoglicerynian. Ten ester fosforanowy, umieszczony już poprzednio w tab. 2, podczas hydrolizy wiązania bezwodnikowego, wyzwala dużo energii, blisko 12 000 cal/mol. Zmiana potencjału termodynamicznego jest dużo większa niż przy hydrolizie końcowej grupy fosforanowej ATP.

Drugi etap polega już tylko na przeniesieniu grupy fosforanowej z 1,3-dwufosfoglicerynianu na ADP, co jest zgodne z potencjałem przenoszenia tej grupy. Reakcję katalizuje odpowiedni enzym, a w ogólnym wyniku tych dwu etapów energia utleniania grupy aldehydowej zostaje zużyta do fosforylacji uniwersalnego przenośnika energii – ADP. Mechanizm sprzężenia utleniania i fosforylacji jest w komórce podstawowym sposobem przekształcania energii pożywienia w energię bezpośrednio dostępną komórce.

Podsumowanie. Komórka pobiera energię chemiczną zawartą w po-żywieniu i przekazuje ją do uniwersalnego układu przenoszącego: ADP – ATP. Przekazywanie energii do tego układu odbywa się drogą sprzężonych reakcji enzymatycznych, podczas których część energii w reakcji utleniania substancji odżywczych zostaje zachowana jako grupy fosforanowe ATP, połączone wiązaniami bezwodnikowymi. Z ATP energia jest przekazywana do procesów wymagających wkładu energii, np. do biosyntez, transportu i pracy mechanicznej.

Leave a Reply