Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Kifoskoliozy wrodzone

Rokowanie i wynik leczenia zależą od okresu rozpoczęcia leczenia operacyjnego, od czasu rozwoju skoliozy, do wielkości i rodzaju skrzywienia, stopnia jego ruchomości, od wieku oraz od dokładności wykonania zabiegu i leczenia pooperacyjnego. U dzieci kręgosłupa się nie usztywnia. U dorosłych przeważnie nie można uzyskać dużej poprawy, jeśli chodzi o wielkość skrzywienia (z wyjątkiem ruchomych skolioz porażennych), ale usztywnienie może być konieczne dla usunięcia bólów spowodowanych zmianami zniekształcającymi.

Kifoskoliozy wrodzone, rozwijające się na tle wad rozwojowych kręgów (np. kręgi klinowe, ubytki trzonów itp.) w okresie szybkiego wzrostu mogą grozić uciskiem rdzenia na szczycie skrzywienia i wystąpieniem niedowładów, a nawet całko- witego porażenia kończyn dolnych. Leczenie po wystąpieniu niedowładów polega na operacyjnym odbarczeniu rdzenia (wycięcie uciskającego progu kostnego) i usztywnieniu kręgosłupa celem zabezpieczenia przed dalszym pogarszaniem się zmian.

Leave a Reply