Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Jeszcze przed poznaniem genetycznych mechanizmów

Z tych powodów za represor zaczęto uważać kompleks w składzie: mRNA (produkt genu regulacyjnego) oraz komponenta białkowa. Infor-macyjny RNA spełniałby wówczas warunek swoistości w stosunku do odpowiedniego operatora, a część białkowa byłaby podatna na efekty allosteryczne. Efektory, zarówno induktory jak i korepresory, byłyby czynnikami allosterycznymi.

W pewnym okresie za część białkową zaczęto uważać nukleohistony (histony). Histony są białkami zawierającymi wyjątkowo dużo zasadowych łańcuchów bocznych. Łańcuchy te pochodzą z argininy i kwasu glutaminowego. W pH około 7 histony mają duży ładunek dodatni. DNA przy podobnym pH jest elektroujemny i na zasadzie istnienia sił elektro-statycznych wiąże się z histonami.

Jeszcze przed poznaniem genetycznych mechanizmów kontroli meta-bolizmu znano przykłady hamującego działania nukleohistonów na prze-bieg transkrypcji. Bonner przeprowadzał badania nad przebiegiem tran-skrypcji z chromosomów pozbawionych i nie pozbawionych histonów. Uzyskane przez niego wyniki potwierdzają istnienie hamującego działania histonów.

Leave a Reply