Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

JAŁOWA MARTWICA KOŚCI

Przyczyną zmian martwiczych jest pozbawienie tkanek dopływu krwi. Do zaburzeń w ukrwieniu szczególnie łatwo może dojść u rosnących dzieci i młodzieży w związku z brakiem połączeń między krążeniem nasadowym i przynasadowym, co predysponuje do występowania zmian martwiczych. Przyczyny niedokrwienia mogą być różnorodne: następstwa przeciążenia chrząstki, mechaniczne zaciśnięcie naczyń, zatory, wady rozwojowe, urazy, mikrourazy i zmiany hormonalne.

Objawy martwicy rozpoczynają się dyskretnymi bólami i oszczędzaniem uszkodzo-nej okolicy. Wyraźne dolegliwości, przykurcze oraz zmiany radiologiczne występują dopiero w pełni rozwoju procesu chorobowego. Martwicza część tkanki kostnej po powrocie ukrwienia stopniowo ulega wessaniu, a następnie regeneracji. Tworząca się nowa tkanka kostna jest wrażliwa na ucisk i odkształcenie, dlatego przy niewłaściwym leczeniu może ulec trwałemu zniekształceniu i stać się przyczyną kalectwa.

Leave a Reply