Istnieje inny sposób hamowania aktywności enzymów

Istnieje inny sposób hamowania aktywności enzymów, któremu przy-pisuje się olbrzymie znaczenie w procesach regulacji metabolizmu. Ten typ hamowania aktywności enzymu zostanie omówiony na podstawie wyników badań Novicka i Szilarda. Wiadomo było, że E. coli hodowana na pożywkach nie zawierających aminokwasów była zdolna do syntezy aminokwasów endogennych. Wśród około 20 aminokwasów endogennych syntezowała także tryptofan, który był końcowym produktem łańcucha reakcji enzymatycznych. Novick i Szilard zauważyli, że z chwilą dodania tryptofanu do pożywki, na której hodowano bakterie, ustawała natychmiast endogenna synteza tego aminokwasu. Zjawisko to nosi nazwę sprzężenia (hamowania) zwrotnego i oznacza, że końcowy metabo- lit – produkt reakcji danego łańcucha przemian jest silnym i swoistym inhibitorem swojej własnej syntezy. Przekonano się później, że zjawisko hamowania zwrotnego dotyczy także innych aminokwasów i enzymów odpowiedzialnych za ich syntezę.

Leave a Reply