IPotencjaS termodynamiczny hydrolizy estrów fosforanowych

Warto porównać potencjał termodynamiczny hydrolizy grupy fosforanowej różnych estrów fosforanowych występujących w żywej komórce. Zestawienie takie podano w tab. 2. Wartości te są zróżnicowane, ale można je tak ułożyć, jak uczyniono to w tabeli, według malejącego po-tencjału termodynamicznego hydrolizy grupy fosforanowej. Związki o dużym potencjale znajdują się u góry w tabeli, a o małym – niżej. ATP umieszczono w środku tej skali. Gdyby więc rozpatrywać możliwość spontanicznego przenoszenia grupy fosforanowej z jednego estru na drugi, takie przenoszenie byłoby możliwe tylko z estrów umieszczonych wyżej w tabeli na estry położone niżej, zgodnie z tym co można nazwać potencjałem przenoszenia grupy fosforanowej. Tym terminem dla wygody określa się wartość równą – AG’ X 10“3, czyli tysięczną część wartości standardowej zmiany potencjału termodynamicznego ze znakiem ujemnym.

Leave a Reply