Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Interesuje nas tylko stan układu przed i po

Interesuje nas tylko stan układu przed i po zajściu jakiegoś procesu. Stan układu opisywany jest przez funkcje (zwane funkcjami stanu), które charakteryzują się tym, że ich zmiana nie zależy od drogi, po jakiej zachodzi przemiana, a jedynie od wartości parametrów początkowych i końcowych. Funkcjami stanu są na przykład entropia, entalpia, energia swobodna, o których później będzie mowa. W takim podejściu można opisywać układ, biorąc pod uwagę jedynie właściwości dające się mierzyć w skali makroskopowej, a więc temperaturę, ciśnienie, objętość, pojemność cieplną. Tak postępuje się w termodynamice klasycznej.

Leave a Reply