Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Inne cykliczne nukleotydy

Podobną rolę jak cAMP mogą spełniać w komórce i inne cykliczne nukleotydy warunki te spełnia np. cykliczny urydyno-monofosforan. Zagadnienie działania tych nukleotydów jest jednak obecnie daleko mniej poznane niż efekt cAMP.

Byłoby nieporozumieniem sądzić, że działanie hormonów ogranicza się tylko do wpływu na aktywność poszczególnych układów enzymatycznych oraz regulowanie tempa ich syntezy. Ponadto hormony wywierają szereg innych, znanych działań, a także takich, o których nie do końca wszystko wiadomo.

Leave a Reply