Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Hipoteza „pionowego,, przenoszenia czynnika onkogennego

Czy jednak rzeczywiście wszystkie nowotwory wywołane są przez wirusy, tego z całą pewnością stwierdzić nie można. Możliwe, że wirusy są jednym z czynników odpowiedzialnych za rozwój guza. Nie wiemy jednak, czy wirus raz wywoławszy nowotwór konieczny jest dla jego dalszego rozwoju.

Hipoteza „pionowego,, przenoszenia czynnika onkogennego (vertical transmission) W roku 1944 Amerykanin Ludwik Gross przedstawił bardzo oryginalną hipotezę, tłumaczącą częstszą zapadalność na nowotwory wśród pewnych rodzin. Przyjął on, że nowotwory wywołane są wirusami onkogennymi, które przenoszone są z pokolenia na pokolenie poprzez gamety, a sposób przenoszenia nazwał „pionowym” (vertical transmission).

Chociaż rak jest chorobą stosunkowo powszechną i statystycznie nowotwór powinien przypadać częściej niż na jedną osobę w rodzinie, opisano wiele rodzin „rakowych”, gdzie częstość występowania raka jest znamiennie wyższa od średniej. I tak np. Broca opisał raka piersi u kobiety, której cztery córki miały nowotwór, a z 16 wnucząt ośmioro zmarło z powodu nowotworu. Opisano również przypadek kobiety z rakiem odbytu, której potomstwo – trzy córki i syn zmarli z tego samego powodu. Kozbler odnotował przypadek, gdzie pięcioro spośród siedmiorga dzieci pozornie zdrowych rodziców miało różnego rodzaju raki. Jedna z tych kobiet miała trzy córki, u których pojawił się rak piersi, a dwie jej wnuczki były również dotknięte tą chorobą. Rak więc wystąpił w trzech kolejnych pokoleniach tej rodziny. Wood i Darling opisali rodzinę, u której obustronny rak piersi lub inny nowotwór występował u kilku członków czterech kolejnych generacji. Heinzelmann opisał pacjenta, u którego w ciągu 30 lat wystąpił trzykrotnie pierwotny rak okrążnicy. Wpięciu pokoleniach tej samej rodziny trzynastu jej członków, włączając brata pacjenta, miało nowotwory. Dziesięcioro z nich miało raka okrężnicy.

Leave a Reply