Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Flotacja w nasyconym roztworze

Flotacja w nasyconym roztworze siarczanu cynku połączona z wirowaniem: – 1. Umieścić porcję kalu wielkości ok. 0,25 g w probówce wirowniczej o pojemności 10-15 cm3.

-2. Dolać wody do3/4 objętości probówki i starannie wymieszać.

– 3. Wirować przy obciążeniu ok. 500 g przez 2 min.

– 4. Zlać płyn znad osadu i powtórzyć czynności wymienione w pkt. 2 i 3.

– 5. Dolać do osadu kilka cm3 nasyconego roztworu siarczanu cynku, wymieszać osad, uzupełnić płyn w probówce roztworem siarczanu cynku i wirować przez 2 min przy 500 g.

– 6. Przenieść za pomocą ezy materia! zgromadzony na powierzchni płynu do kropli rozcieńczonego roztworu jodu na szkiełku podstawowym.

– 7. Przykryć szkiełkiem nakrywkowym i oglądać pod mikroskopem.

Dekantacja

– 1. Zmieszać próbkę kalu wielkości 2-5 g z niewielką ilością wody wodociągowej w zlewce o pojemności 150-250 ml, dopełnić wodą i pozostawić na 30 min.

– 2. Zlać ostrożnie płyn znad osadu, zmieszać osad z niewielką ilością wody, uzupełnić zlewkę wodą i pozostawić ponownie na 30 min.

– 3. Po kilkakrotnym powtórzeniu czynności wymienionych w pkt. 2, kiedy płyn nad osadem będzie przejrzysty, przenieść kroplę osadu na szkiełko podstawowe, podbarwić roztworem jodu i oglądać pod mikroskopem.

– 1. Zmieszać ok. 1 g kału z 10 cm3 fizjologicznego roztworu NaCl.

– 2. Przecedzić przez 2 warstwy gazy do probówki wirowniczej i odwirować przez 2 min przy 500 g.

– 3. Zmieszać osad (ok. 0,5 cm3) z 7 cm3 roztworu obojętnej formaliny, dodać 3 cm3 eteru lub 3 cm3 octanu etylowego, zamknąć probówkę gumowym korkiem i wytrząsać przez minutę ręcznie lub na wytrząsarce.

– 4. Wirować przez 2 min przy 500 g.

– 5. Odrzucić 3 górne warstwy, pobrać kroplę osadu i oglądać pod mikroskopem.

Leave a Reply