Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Esiergśa potrzefersa do transportu

Komórka jest układem otwartym bez przerwy zachodzi przenoszenie materiałów do jej wnętrza i na zewnątrz. Pochłania to część zasobów energii nagromadzonych w komórce. Transport odbywa się przez po- wierzchnię komórki, między jądrem a cytoplazmą, oraz przez powierzchnie struktur komórkowych. W skład granic tych struktur oraz powierzchni komórki wchodzą błony będące rodzajem przeszkód przy przenoszeniu materiałów.

Transport może odbywać się od okolic, gdzie jest wyższe stężenie substancji przenoszonej do miejsc o niższym stężeniu, a więc ze spadkiem potencjału termodynamicznego. Taki proces ogólnie nazywamy dy- fuzją, a w przypadku transportu przez błony – przenikaniem. W przypadku przeciwnego kierunku transportu, gdy przenoszona substancja jest zagęszczana wewnątrz przestrzeni ograniczonej błoną i proces wymaga energii – nazywamy go transportem aktywnym. Transport aktywny przez błonę zachodzi ze zbiornika o potencjale termodynamicznym niższym do wyższego w sytuacji, gdy energię potrzebną do transportu dostarcza sprzężony z nim metabolizm.

One Response to “Esiergśa potrzefersa do transportu”

Leave a Reply