Enzymy wrażliwe na represję

Enzymy wrażliwe na represję należą do grupy enzymów anabolicznych. Istnienie systemu enzymów indukowanych i wrażliwych na represję ma decydujące znaczenie w ekonomice pracy komórki. Jeżeli w środowisku otaczającym znajduje się jakiś czynnik odżywczy, który może być źródłem energii, to zjawiają się enzymy zdolne do jego wykorzystania.

Jeżeli komórka zużywa energię na produkowanie jakiegoś związku dla niej niezbędnego, to z chwilą zjawiania się tego związku w środowisku zewnętrznym proces syntezy natychmiast ustaje, zahamowaniu ulega także synteza enzymów aktualnych dla danego szlaku metabolicznego.

Leave a Reply