Energia potrzebna do biosyntez

Niezależnie od tego, czy masa komórki rośnie, czy też pozostaje bez zmian, jej składniki chemiczne stale podlegają wymianie. Białka, lipidy i inne składniki komórki są bez przerwy syntetyzowane i rozkładane. Zwykle szybkość syntezy równoważy szybkość rozpadu materiałów komórkowych. Czasem przeważają procesy syntezy i komórka rośnie. Takim okresem wzrostowym jest interfaza, gdy rośnie masa cytoplazmy i jądra oraz liczba struktur wewnątrz komórki. Struktury komórkowe, jak i budujące je makrocząsteczki, są wymieniane wielokrotnie w każdym cyklu mitotycznym. Na przykład okres połowiczny wymiany mito- chondriów w komórkach wątroby szczura wynosi 10 dni. Wobec tego mitochondria w tym przypadku są całkowicie odtwarzane co najmniej 3 razy w ciągu około 60 dni życia komórki.

Makrocząsteczki występujące w komórce są zbudowane z prostszych cegiełek: białka z aminokwasów, polisacharydy z cukrów prostych, lipidy z kwasów tłuszczowych, glicerolu itd. Biosyntezy tych makrocząsteczek przebiegają w kolejnych, często bardzo złożonych, reakcjach powiązanych ze sobą. Praca wykonywana podczas tych procesów wymaga dostarczenia energii, która pochodzi z ATP.

Leave a Reply