Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

ENERGETYKA KOMÓRKI

Bioenergetyka zajmuje się badaniem przemian energii w istotach żywych. Najbardziej celowe jest rozważanie przemiany energetycznej komórki, ponieważ jest ona podstawową jednostką wszystkich żywych organizmów. Komórka dysponuje bardzo złożonymi mechanizmami służącymi do przekształcania jednej postaci energii w drugą, na przykład energii świetlnej w energię chemiczną, gromadzoną w węglowodanach, lipidach albo innych związkach podczas fotosyntezy.

W naszych rozważaniach będziemy zajmować się głównie komórką zwierzęcą. Przemiany energii w komórce zwierzęcej przebiegają w dwu podstawowych etapach. W pierwszym energia chemiczna pobieranego pożywienia jest gromadzona w takiej formie, że może potem być zużyta bezpośrednio przez komórkę. W drugim etapie uzyskana i nagromadzona energia jest wykorzystywana dla procesów biosyntezy, do pracy mechanicznej, wykonywanej np. podczas skurczu mięśni, ruchów komórki i jej części wewnętrznych oraz na pracę osmotyczną i transport substancji. Większość tych procesów przebiega przy udziale enzymów.

Leave a Reply