Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Efekty biologiczne

Prostaglandyny (PG) są to związki chemiczne znajdowane prawie we wszystkich tkankach i narządach zwierzęcych, natury lipidowej, pochodne hipotetycznego kwasu prostanowego (prostanoic acid) (ryc. 23). W zależności od położenia grup hydroksylowych lub ketonowych wyróżnia się szereg poszczególnych PG (ryc. 23). Obecnie wychodząc ze znanych prekursorów PG, np. kwasu arachidowego, możliwe jest uzyskanie syntetycznych PG.

Efekty biologiczne poszczególnych PG mogą być przeciwstawne. PGE – powodują przykładowo rozkurczenie naczyń krwionośnych, PGF – wywołują efekty przeciwstawne. Przed omówieniem wpływu PG na metabolizm komórki wydaje się celowe przedstawienie ich dystrybucji narządowej oraz metabolizmu.

Leave a Reply