Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Efektory są związkami niskocząsteczkowymi

Przed bardziej szczegółowym omówieniem dyskutowanego modelu kontroli metabolizmu, należy jeszcze wspomnieć, że właściwości produktu genu regulacyjnego, czyli represora, zmieniają się w obecności pewnych związków, tzw. efektorów.

Efektory są związkami niskocząsteczkowymi, jak się później okaże’ mają właściwości czynników allosterycznych. Powróćmy ponownie do omawianych przykładów systemów enzyma-tycznych indukowanych i wrażliwych na represję. W systemie induko-wanym, przykład z |3-galaktozydazą, dodatek substratu do hodowli ini-cjował syntezę de novo enzymu. W tym przypadku substrat spełnia rolę efektora. Oznacza to unieczynnienie represora w obecności substratu – elektora. Z chwilą inaktywacji represora operator operonu odpowiedzialnego za syntezę (3-galaktozydazy ulega „derepresji” i rozpoczyna się proces transkrypcji. Dla układu enzymów indukowanych zjawisko to można opisać następująco:

R (aktywna postać represora) RF (represor -l- efektor, nieaktywna postać represora). Odwrotna sytuacja ma miejsce dla układu enzymów wrażliwych na represję. W omawianym przykładzie z inhibowaniem hydrolazy L-treo

Leave a Reply