Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Dodatkowe informacje na temat funkcji powierzchni komórki

Jestem bardzo zobowiązany doc. dr Annie Wojtczak i doc. dr J. Grączewskiemu, którzy przeczytali pierwsze wydanie tego rozdziału przed publikacją. Ich komentarze wiele wniosły do tej pracy. W opracowaniu części dotyczącej termodynamiki, w obecnym wydaniu dużą pomoc okazała mi mgr Jadwiga Jakubas, której serdecznie dziękuję.

‚ Dodatkowe informacje na temat funkcji powierzchni komórki znajdzie Czytelnik w książce „Ultrastruktura i funkcja komórki”, PWN. 1973, str. 139-162.

Leave a Reply