Dla zachowania równowagi metabolizmu

W niektórych typach komórek opisano inną lokalizację cyklazy ade- nylowej: w komórkach mięśni szkieletowych znajduje się ona w sarko- plazmie, w neuronach w błonie postsynaptycznej opisano lokalizację cyklazy adenylowej w siateczce śródplazmatycznej i w rozpuszczalnej części komórki u bakterii.

Dla zachowania równowagi metabolizmu komórki cAMP jest hydro- lizowany do 5′-AMP przez swoisty enzym 3’5′-fosfodwuesterazę (fosfo- dwuesterazę) ¡(EC 3.1.4.1). Fosfodwuesteraza jest zlokalizowana głównie w rozpuszczalnej części cytoplazmy, rzadziej towarzyszy tworom błoniastym komórki. U niektórych niżej zorganizowanych gatunków enzym ten jest uwalniany poza komórkę. Swoistymi inhibitorami fosfodwueste- raz są niektóre puryny, np. teofilina i kofeina. Zahamowanie aktywności fosfodwuesterazy powoduje identyczne objawy jak narastające stężenie cAMP. Powracając do problemu metabolizmu węglowodanów przez ko-mórkę wątrobową, o czym wspomniano we wstępie podrozdziału, obecnie możliwe jest przedstawienie tego zagadnienia w pełniejszym zakresie z uwzględnieniem roli cAMP (ryc. 21). cAMP jest aktywatorem fo- sforylazy powodującej rozpad glikogenu do glukozo-1-fosforanu, bez wpływu na aktywność fosfoglukomutazy i fosfatazy. cAMP powoduje także przejście syntetazy glikogenu w postać nieaktywną, hamując fazę anaboliczną metabolizmu węglowodanowego. Mechanizm działania wewnątrzkomórkowego cAMP sprowadza się- prawdopodobnie do:

Leave a Reply