Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Dla każdego operonu istnieje w chromosomie odpowiedni gen

-2. Operator może zawiadywać kilku genami strukturalnymi odpowie-dzialnymi za syntezę kilku enzymów, jeżeli enzymy te są kolejne w me-tabolizmie jakiegoś związku lub w bliskim związku. Przykładowo gen strukturalny |3-galaktozydazy znajduje się obok genu strukturalnego per- meazy. Permeaza jest niezbędna do wchłaniania laktozy przez komórkę.

Zespół w składzie: operator + gen strukturalny lub geny strukturalne, jeżeli spełniają oba opisane wyżej warunki, nazywa się operonem. Operon jest więc odpowiedzialny za jakość, czyli sekwencję, i skład aminokwasowy produkowanego konkretnego białka.

Dla każdego operonu istnieje w chromosomie odpowiedni gen regu-latorowy, kontrolujący pracę operonu. Gen regulatorowy tworzy represor, czynnik odwracalnie wiążący się z operatorem. Z chwilą związania genu operatora z represorem ustaje transkrypcja w całym operonie.

Leave a Reply