Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Dla budowy cząsteczki glikogenu

Dla budowy cząsteczki glikogenu o masie cząsteczkowej 10® potrzeba około 6000 cząsteczek glukozy, czyli tyle razy powyższy proces musi się powtórzyć. Jak łatwo obliczyć, na powiązanie cukrów jednym wiązaniem glikozydowym komórka zużywa 2 X 7000 = 14 000 cal/mol, podczas gdy potencjał termodynamiczny takiego wiązania wynosi około 3500 cal/mol. Znamy już znaczenie takiej przewagi energii włożonej do biosyntezy jakiegoś połączenia (str. 217). Sumaryczna energia potrzebna do budowy takiej cząsteczki złożonej z 6000 jednostek jest rzędu 14 000 X 6000 = 84 miliony cal/mol. Warto zauważyć, że przyłączenie jednej jednostki do budowanego łańcucha jest energetycznie oszczędniejszą operacją w przypadku biosyntezy polisacharydu niż białka.

łem wyjściowym są gotowe „cegiełki” związków prostych. Wiele ami-nokwasów, cukry oraz zasady wchodzące w skład nukleotydów są syn-tetyzowane z prekursorów, co wymaga dodatkowych wydatków energii do ich biosyntezy.

Leave a Reply