Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Dawki dla dzieci podczas infekcji

Sytuację epidemiologiczną określa też

Sytuację epidemiologiczną określa też stosunek liczbowy, uwzględniający liczbę nowych zarażeń do liczby zgonów lub osób, które przeżyły zimnicę (1,0 świadczy

zimnicy endemicznej na danym terenie). Zwrócono uwagę, że osoby zamieszkałe blisko międzynarodowych lotnisk lub tam pracujące mogą zarazić się Plasmodium nawet w kraju odległym od obszarów endemicznego jego występowania mianowicie w obrębie portów lotniczych wykryto zarażone komary. Są więc przesłanki, aby sądzić, że podczas podróży samolotem możliwy jest transport zarażonych żywicieli ostatecznych, co stwarza nowe problemy w zwalczaniu zimnicy. Pomocna w tym działaniu może się okazać dostępność moskitiery na lotniskach prowadzących loty do krajów o wysokim ryzyku zarażenia zarodźcami.

Programy likwidacji (eradykacji) zimnicy prowadzi się od 1947 r., ostatnie tworzono w latach 1993, 1996 i 1997. Początkowo były one finansowane przez Światową Organizację Zdrowia, ostatnio – przez Bank Światowy.

Leki przeciwzimnicze działają schizontobójczo na postacie wewnątrzkrwinko- we, tylko niektóre z nich wykazują również aktywność wobec postaci schizontów w hepatocytach lub makrofagach.

– pochodne 4-aminochinoliny (chlorochiną, hydroksychlorochina),

– alkohole aryloaminowe (chinina, meflochina),

– fenantreny (halofantrina),

– artemizinin i jego pochodne (artemisinin, artemeter, artesunat),

– antymetabolity (proguanil, pirymetamina, sulfadoksyna, dapson),

– antybiotyki (tetracyklina, doksycyklina, minocyklina),

– 8-aminochinoliny (primachina).

Nowa grupę leków

Tylko ostatni preparat nie ma właściwości bójczych wobec schizontów we- wnątrzkrwinkowych, działa natomiast na zarodźce pasożytujące w innych komórkach ustroju człowieka.

Nową grupę leków przeciwzimniczych stanowią preparaty – do stosowania per os i pozajelitowego – uzyskane z chińskiej rośliny Artemisia annua, np. artemeter, artesunat.

Leave a Reply