Cząstki, podobne do cząstek typu C

Myszy oraz pewnych typów szpiczaków u ptaków (wirus mieloblasto- zy, ptasiej AMV). Ostatnio Mc Allister i wsp. wykazali cząstki typu C w komórkach ludzkiego nowotworu rhabdomyosarcoma, a Kawakami i wsp. – obecność cząstek C w komórkach mięsaka łimfatycznego gib- bona, gatunku filogenetycznie bliskiemu człowiekowi.

Cząstki, podobne do cząstek typu C, wykazano w elektronogramach wielu nowotworowych linii komórkowych chomika, podczas gdy w pra-widłowych komórkach chomicznych nigdy nie udawało się ich stwierdzić. Ponieważ nie były one identyczne z cząstkami typu C białaczek, nazwano je cząstkami R.

Leave a Reply